Bardienst

Het bardienstrooster is terug te vinden via de ledenmodule van AllUnited. Bij verhindering dient men onderling van bardienst te ruilen.

Voor het Open Toernooi wordt een apart rooster opgesteld. In de loop van het seizoen zorgen wij voor een aparte inschrijflijst. Wij hopen uiteraard dat wij tijdens dit evenement (wederom) op jullie medewerking kunnen rekenen.

Algemene aandachtspunten:

Alle leden van de tennisvereniging kunnen met hun KNLTB pas de entreedeur ontgrendelen door hun ledenpas door de kaartlezer te halen. De toegang tot de kantine gebeurt op dezelfde wijze, echter deze toegangsrechten zijn specifiek toegekend aan diegene die op die dag/avond bardienst hebben. Het in- en uitschakelen van het alarm gebeurt op dezelfde wijze. De leden die bardienst hebben, worden hierover nog apart geïnformeerd via de herinnering die zij ontvangen van de barplanning voor hun bardienst. Hierin wordt ook kort uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat.

Om 23.00 uur de deuren te sluiten om geluidsoverlast voor de buren te beperken.
De baanverlichting schakelt automatisch om 23.05 uur uit. Tijdens evenementen verzorgt de TC dit.

De bar sluit om 23.45 uur, tenzij de dienst doende barmedewerkers zelf langer open willen blijven. Bij het afsluiten s.v.p. alle lichten in het paviljoen uitdoen (denk hierbij ook aan de keuken en hal).

Geluidsinstallatie uitzetten d.m.v rechter draaischakelaar onder de geluidsinstallatie op kabelgoot. Afsluiten: bargedeelte, tussendeur keuken/koelcel (d.m.v. draaislot), alarm activeren en het buitenhek.

Verder tijdens het draaien van een bardienst:

Alle verkopen aanslaan op de kassa. Na afloop van de bardienst alles afrekenen.
Eigen verbruik noteren en op de prikker doen (inclusief jullie namen en datum van de bardienst). Nootjes, kaas en worst mogen geserveerd worden; niet verplicht.

Denk om de geluidssterkte van de muziek i.v.m. geluidsoverlast voor de buren.
Spullen die eventueel worden weggegooid, noteren en op de prikker doen.
Kassa afsluiten (zie aparte instructies over o.a. het achterblijven van cash in de lade). Zonder toestemming mogen bezoekers niet achter de bar en/of keuken komen.

En als laatste… de schoonmaak na de bardienst:

  • De lekplaten onder de bierpomp schoonmaken.
  • De bar en tafels schoonmaken en ordenen in het paviljoen en op het terras.
  • Vuile vaat in de vaatwasser doen en aanzetten.
  • Vuile asbakken legen en in de keuken zetten.
  • Keuken netjes achterlaten.

Misschien ontbreekt er iets op deze lijst; laat het de barcommissie weten! Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dit óók graag.
Mochten jullie voor het eerst draaien dan zal één van de barcommissie medewerkers bij je eerste bardienst bij aanvang aanwezig zijn om e.e.a. nog nader toe te lichten.

Alvast bedankt voor je inzet en wij wensen jullie plezierige bardiensten toe!

Namens de Barcommissie,

Aad Korthout, Frank Haring, Allan Goeijenbier en Eva Lander

E-mail: baco@hodenpijl.nl

X