Lidmaatschap

U kunt lid worden van TC Hodenpijl door onderstaand formulier digitaal in te vullen.

Aanmeldformulier lidmaatschap TC HODENPIJL

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u mailen naar de ledenadministratie.

Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld wordt u spelend lid van TC Hodenpijl. Indien er een ledenstop is, wordt u na ontvangst van het inschrijfgeld op de wachtlijst geplaatst. Alle bedragen zijn inclusief KNLTB contributie.

Contributie 2022
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering bindend vastgesteld.

Jeugdleden zijn het eerste jaar van lidmaatschap vrijgesteld van het betalen van de contributie; zij betalen alleen het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is een eenmalige bijdrage.

 ContributieInschrijfgeldReductie
Senior
Zij die in het verenigingsjaar 18 jaar of ouder worden165.00
25.0011.00
Daglid-senior
Zij die alleen doordeweeks overdag willen tennissen115.0020.006.00
Junior
Zij die in het verenigingsjaar 13, 14, 15, 16 of 17 jaar worden86.0015.006.00
Zij die in het verenigingsjaar 10, 11 of 12 jaar worden71.0015.006.00
Zij die in het verenigingsjaar 4, 5, 6, 7, 8 of 9 jaar worden33.007.503.00
Ondersteunend lid
Leden die geen speel- en stemrecht hebben20.00

Reductie op contributie

De reductie op de contributie geldt alleen bij betaling per automatische incasso.

Reductie voor gezinnen

De reductie op de contributie geldt alleen bij betaling per automatische incasso.

De gezinsreductie bedraagt 10% van het lidmaatschap en geldt als minimaal 4 leden uit een gezin lid zijn. Deze leden moeten allemaal op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Deze korting wordt alleen op aanvraag en achteraf verstrekt.

Betaling contributie

De betalingen voor het nieuwe tennisseizoen vinden plaats in de maand maart van dat jaar. Dit gebeurt in de meeste gevallen door automatische incasso of een acceptgiro. Vóór 1 april moeten alle betalingen binnen zijn. Als blijkt dat er niet betaald is, dan krijgt het lid nog tot 1 mei de tijd om te betalen. Gebeurt dat niet, dan volgt uitschrijving door het bestuur van de vereniging. Er wordt tevens een rekening van 25 euro gestuurd voor gedane administratieve handelingen naar de KNLTB.

Wijzigen en opzeggen van het lidmaatschap

Wijzigen en opzeggen kan alleen schriftelijk (per email of brief) geschieden bij de ledenadministratie van TC Hodenpijl. De opzegging dient in ons bezit te zijn vóór 1 januari voorgaande aan het jaar dat men geen lid meer wenst te zijn.

Ledenpas/KNLTB-pas

De KNLTB-pas is de algemene ledenpas. Deze plastic pas is voorzien van een magneetstrip en wordt binnen onze vereniging gebruikt voor het baanreserveringssysteem en als toegangspas voor ons paviljoen. Is een verenigingslid zijn of haar pas kwijt of doet deze het niet meer, dan kunt u via de ledenadministratie een nieuw exemplaar aanvragen. De kosten hiervan bedragen € 5,- welke automatisch worden geïncasseerd.

Downloads:

Missie

TC Hodenpijl is een recreatieve tennisvereniging die alle leden gelegenheid geeft om zoveel mogelijk te tennissen binnen een gezellige sfeer.

Ambitie

TC Hodenpijl:

…biedt alle leden de mogelijkheid zich in de tennissport te ontwikkelen

…is een vereniging waar alle leden zich thuis voelen, betrokken zijn en een bijdrage leveren aan de vereniging

…geeft haar leden de mogelijkheid zoveel mogelijk te tennissen

…zorgt voor faciliteiten om optimaal te kunnen tennissen

…zorgt voor faciliteiten om optimaal gezelligheid te kunnen creëren

…doet dit alles in harmonie met haar omgeving

…doet dit via verstandige, democratische besturing waarbij de middelen optimaal ten gunste van de leden ingezet worden en elk lid de mogelijkheid heeft gebruik te maken van faciliteiten of deel te nemen aan activiteiten.

X