Lidmaatschap

U kunt lid worden van TC Hodenpijl door een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier te mailen of op te sturen naar:

Ledenadministratie:
Zuidhoornseweg 6, 2635 DJ  Den Hoorn

E-mail: ledenadministratie@hodenpijl.nl

Download het Aanmeldformulier lidmaatschap Hodenpijl

Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld wordt u spelend lid van TC Hodenpijl. Indien er een ledenstop is, wordt u na ontvangst van het inschrijfgeld op de wachtlijst geplaatst. Alle bedragen zijn inclusief KNLTB contributie.

Contributie 2018
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering bindend vastgesteld.

Het inschrijfgeld is een eenmalige bijdrage.

 ContributieInschrijfgeldReductie
Senior
Zij die in het verenigingsjaar 18 jaar of ouder worden165.00
25.0011.00
Daglid-senior
Zij die alleen doordeweeks overdag willen tennissen115.0020.006.00
Junior
Zij die in het verenigingsjaar 13, 14, 15, 16 of 17 jaar worden86.0015.006.00
Zij die in het verenigingsjaar 10, 11 of 12 jaar worden71.0015.006.00
Zij die in het verenigingsjaar 4, 5, 6, 7, 8 of 9 jaar worden33.007.503.00
Ondersteunend lid
Leden die geen speel- en stemrecht hebben20.00

Reductie op contributie

De reductie op de contributie geldt alleen bij betaling per automatische incasso.

Reductie voor gezinnen

De reductie op de contributie geldt alleen bij betaling per automatische incasso.

De gezinsreductie bedraagt 10% van het lidmaatschap en geldt als minimaal 4 leden uit een gezin lid zijn. Deze leden moeten allemaal op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Deze korting wordt alleen op aanvraag en achteraf verstrekt.

Betaling contributie

De betalingen voor het nieuwe tennisseizoen vinden plaats in de maand februari van dat jaar. Dit gebeurt in de meeste gevallen door automatische incasso of een acceptgiro. Vóór 1 maart moeten alle betalingen binnen zijn. Mocht bij de uitreiking van de tennispassen blijken dat er niet betaald is, dan wordt de tennispas niet uitgereikt. Ieder lid heeft nog tot 1 mei de tijd om te betalen. Gebeurt dat niet, dan volgt uitschrijving door het bestuur van de vereniging. Er wordt tevens een rekening van 25 euro gestuurd voor gedane administratieve handelingen naar de KNLTB. Nieuwe leden die gedurende het seizoen lid worden betalen naast het inschrijfgeld, ook het volledige bedrag aan contributie.

Wijzigen en opzeggen van het lidmaatschap

Wijzigen en opzeggen kan alleen schriftelijk (per email of brief) geschieden bij de ledenadministratie van TC Hodenpijl. De opzegging dient in ons bezit te zijn vóór 1 januari voorgaande aan het jaar dat men geen lid meer wenst te zijn.

Ledenpas/KNLTB-pas

De KNLTB-pas is de algemene ledenpas, deze plastic pas is voorzien van een magneetstrip, wordt binnen de vereniging gebruikt voor het baanreserveringssysteem. Is een verenigingslid zijn of haar pas kwijt of doet deze het niet meer, dan kunt u op het regiokantoor een nieuw exemplaar aanvragen. Let op! Het aanvragen van een duplicaatpas kan alleen door de ledenadministratie gedaan worden.

U doet dit als volgt:

  • U geeft uw bondsnummer, naam, postcode en woonplaats op.
  • Of het een plastic of papieren pas is.
  • Op welke termijn u de pas moet hebben.
  • U sluit 5 euro per aangevraagde pas in.

Bij de aanvraag van een noodpas gaat deze dezelfde dag nog rechtstreeks naar het bij ons bekende adres van het betreffende lid. (de noodpas is altijd van papier)

De levertijd van een plastic pas is ongeveer drie weken

Downloads:

Missie

TC Hodenpijl is een recreatieve tennisvereniging die alle leden gelegenheid geeft om zoveel mogelijk te tennissen binnen een gezellige sfeer.

Ambitie

TC Hodenpijl:

…biedt alle leden de mogelijkheid zich in de tennissport te ontwikkelen

…is een vereniging waar alle leden zich thuis voelen, betrokken zijn en een bijdrage leveren aan de vereniging

…geeft haar leden de mogelijkheid zoveel mogelijk te tennissen

…zorgt voor faciliteiten om optimaal te kunnen tennissen

…zorgt voor faciliteiten om optimaal gezelligheid te kunnen creëren

…doet dit alles in harmonie met haar omgeving

…doet dit via verstandige, democratische besturing waarbij de middelen optimaal ten gunste van de leden ingezet worden en elk lid de mogelijkheid heeft gebruik te maken van faciliteiten of deel te nemen aan activiteiten.

X