Belangrijk nieuws over dubbelen!

Belangrijk nieuws over dubbelen!

Het plan van aanpak om ook te kunnen gaan dubbelen is vanmorgen goedgekeurd door de gemeente Midden-Delfland. Vanaf nu kunnen de eerste dubbels de baan op!

Wij vragen nog wel aandacht voor het volgende. Het heeft een enorme inspanning gekost om alles op dusdanige wijze te organiseren dat tennissen op een verantwoorde manier weer mogelijk is voor iedereen. Het naleven van de regels is heel belangrijk en daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Voor jezelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Over het algemeen zien wij dat de meeste leden zich hier goed aan houden. Toch doen wij nogmaals een dringend verzoek aan iedereen om je te blijven houden aan de regels van het park (kijk hier voor de regels). Denk hierbij vooral aan de looproutes op het park en het tijdig verlaten van de baan. Spreek elkaar er ook op aan als je ziet dat iemand de regels niet naleeft.

Wil je ook alleen een baan reserveren voor de personen met wie je ook daadwerkelijk gaat tennissen en niet zomaar willekeurige namen gebruiken, zodat een baan alvast kan worden vastgelegd. Daar ondervinden anderen problemen van en dat willen we uiteraard voorkomen. Indien er toch met andere namen wordt afgeschreven behouden wij ons het recht voor deze reservering te annuleren. Wij gaan er echter vanuit dat dit niet nodig zal zijn!

Met elkaar lukt het ons om bij elke versoepeling de tennisactiviteiten op het park steeds verder uit te breiden, op verantwoorde wijze.

Heel veel tennisplezier en vergeet in de avonduren de verlichting niet!

Het bestuur

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X