Contributie

Contributie

Vanmorgen is via een automatische instelling in ons administratiesysteem van Allunited de factuur voor de contributie verzonden. Wij begrijpen dat daar op dit moment veel vragen over komen.

Het kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus nieuwe maatregelen getroffen. Bijeenkomsten en evenementen zijn nu verboden tot 1 juni. Voor sportclubs geldt nog steeds dat ze gesloten zijn t/m 6 april. Wat de nieuwe maatregelen precies betekenen voor ons is niet helemaal duidelijk. Wij wachten op het advies vanuit de KNLTB. Deze dagen is er vanuit de KNLTB veel overleg met NOC*NSF en VWS om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de exacte betekenis voor sportclubs en competities.

De KNLTB adviseert ons op dit moment de contributie te innen, omdat de kosten die verenigingen maken grotendeels gedekt worden met de contributie van de leden. In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar in sommige gevallen van hogere kosten en minder inkomsten. De KNLTB adviseert verder om lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe we hier verder mee omgaan.

Wij zijn nog niet eerder met zoiets dergelijks geconfronteerd. Wij kunnen dus ook niet terugvallen op eerdere ervaringen en daarom houden wij ons nu vast aan het advies van de KNLTB.

Uiteraard houden wij jullie van alle ontwikkelingen op de hoogte.

Wij hopen op jullie begrip in deze bijzondere situatie.

Blijf gezond,

Het bestuur

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X