Im memoriam

Im memoriam

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van ons tennislid, Ed Stift. Wij hebben Ed leren kennen als een vriendelijke, sociale en humoristische man, die waar het nodig was altijd de handen uit de mouwen stak. Ed was ook tot vorig jaar namens onze tennisvereniging lid van het stichtingsbestuur. Wij hebben zijn aanwezigheid en bijdrage aan onze vereniging altijd zeer gewaardeerd. Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit immense verlies.

Het bestuur van TC Hodenpijl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X