Overzicht vragen Algemene Ledenvergadering 17 maart a.s.

Overzicht vragen Algemene Ledenvergadering 17 maart a.s.

Voor onze Online Algemene Ledenvergadering hebben we momenteel 61 aanmeldingen.

U vindt hieronder een overzicht aan vragen welke voor de vergadering zijn binnengekomen bij het Bestuur:

  • Zoals wellicht bij u bekend tennissen er op de vrijdagmiddag een aantal senioren, die tot nu toe tevens bereid zijn gevonden om tot 18.00 uur de bardienst voor hun rekening te nemen. Nu is de opkomst op deze speelmiddagen niet meegevallen. Mijn vraag is nu of het bestuur bereid is te investeren in deze vrijdagmiddag om de komst naar het tennispark van leden en eventueel andere geïnteresseerden (bridgers en onze vrijwilligers bijvoorbeeld) aantrekkelijker te maken? Zo ja, kunt u dan ook aangeven wat u daarin zou willen/kunnen investeren?
  • Over de jaarrekening: Hoe komt het dat GWL kosten slechts beperkt zijn gedaald na vervanging van de lampen en beperkte speeltijd door Corona.
  • Bestaat er een mogelijkheid om de muziekcomputer weg te doen? Bijna iedereen heeft immers spotify.
  • Jeugd. Ondanks jullie enorme inspanningen van zeker vorig jaar wil het nog niet lukken om het aantal jeugdleden te laten groeien. Hebben alle verenigingen hier last van?
  • In het huishoudelijk reglement wordt in artikel 19 verwezen naar de statuten artikel 10 lid 3 onder c. Die verwijzing sluit niet aan.
  • Kan het park ook rookvrij worden?
  • Wat is de verwachting over de kwaliteit van de banen de komende tijd? Aangezien er veel onderhoudswerkzaamheden zijn (geweest). In hoeverre heeft dit extra kosten voor de vereniging opgeleverd?
  • De renovatie van de velden in 2020 met Oosthoek: is samenwerking goed geweest ?
  • Wat is het verschil en waarom nieuwe statuten?
  • Wie gaat een nieuwe Joop de Vries zoeken en/of opleiden voor de jeugd?
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X