Update

Update

Afgelopen dinsdag hebben wij tijdens de persconferentie kunnen vernemen dat het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 20 mei. Dat betekent dat wij beperkt open mogen voor tennissen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar. De KNLTB heeft de voorjaarscompetitie voorlopig verplaatst naar het najaar en verder maakt de KNLTB scenario’s en toolkits voor het sporten in 1.5 meter samenleving. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en wij gaan de komende periode nadenken hoe wij deze nieuwe werkelijkheid kunnen gaan inpassen binnen onze vereniging. Hiervan houden wij jullie natuurlijk op de hoogte.

Voor de komende periode betekent dit dat senioren nog niet mogen spelen of trainen en ook niet mogen samenkomen in het clubhuis. Hoewel wij daar als bestuur volledig achter staan, snappen we ook de teleurstelling. Ook wij zien niets niet liever dan dat er volop gebruik wordt gemaakt van onze prachtige nieuwe banen. Echter gezondheid is belangrijker dan tennis!

De gevolgen zijn niet alleen op sportief vlak. Hodenpijl is naast een vereniging, ook een ‘bedrijf’. Als bestuur voelen we daarvoor een grote verantwoordelijkheid. Er blijven kosten gemaakt worden zoals onze gebruikersvergoeding en kosten voor clubhuis, banen en onderhoud. Die kosten lopen allemaal door ook al wordt er niet gespeeld. Daarnaast hebben we niet alleen te maken met doorlopende kosten, maar ook met wegvallende inkomsten, zoals de baromzet.

Sommige leden vragen zich natuurlijk af hoe het met de contributie zit. We begrijpen de frustratie: wel betaald, niet spelen en geen gezelligheid! We hebben hier veel vragen over gekregen. Helaas kunnen wij nog geen definitieve antwoorden geven. We weten immers nog niet hoe lang dit gaat duren. Formeel is er sprake van overmacht: het valt de vereniging niet te verwijten dat we niet mogen tennissen. Belangrijker is dat we met elkaar een vereniging zijn. Juist nu hebben we elkaar en de contributie-inkomsten extra hard nodig om negatieve exploitatieresultaten te voorkomen. Door de contributies spreiden we de gevolgen en kunnen we solidair zijn met iedereen die bij onze vereniging is betrokken.

Mochten er problemen zijn ontstaan in je financiële situatie door de afschrijving van de contributie, neem dan even contact met ons op via info@hodenpijl.nl. Dan kijken we samen naar een oplossing.

We vertrouwen op jullie begrip en steun.

Het Bestuur

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X