Tennispark

De vereniging speelt op het sportpark “Den Hoorn” waar het beschikt over een zeer fraai centraal gelegen clubgebouw omgeven door ruime terrassen en 9 Gravel Plus banen welke zijn voorzien van ledverlichting, een minibaan voor de jeugd en een fraaie inspeelvoorziening.

Reserveren baan

Regelement m.b.t. reserveren en gebruik van tennisbanen

TC Hodenpijl beschikt over 9 Gravel Plus banen. 

Bij de ingang van het paviljoen vindt u een computerscherm waarmee u een baan kunt reserveren. Reserveren kunt u alleen met een geldige KNLTB ledenpas; een magneetkaartlezer leest uw KNLTB ledenpas, controleert deze op geldigheid, vraagt of u een enkel- of dubbelspel wilt spelen en zoekt vervolgens voor uw keuze de eerstvolgende vrije baan voor u op. De speelduur per reservering hangt af of u een enkel- of een dubbelspel wilt spelen. Voor dit afschrijven gelden clubregels welke u onder de paragraaf “Afschrijfreglement”. Deze regels treft u ook aan op het mededelingenbord. Zoals reeds gezegd is voor het afschrijven een door de vereniging verstrekt, geldig lidmaatschapspas nodig. Dit pasje wordt verkregen na betaling van de contributie (en inschrijfgeld).

De banen zijn voor alle leden beschikbaar, met inachtneming van het soort lidmaatschap (midweek- en jeugdleden) en de regels deze zoals beschreven in het Reglement van orde.

Parkbeheer

De parbeheerder zorgt ervoor dat de leden van Hodenpijl optimaal gebruik kunnen maken van hun tennispark. Daarnaast is hij/zij natuurlijk het aanspreekpunt voor vragen van leden en andere parkbezoekers. Hieronder vind u een opsomming van taken:

Hoofdtaken

Baanonderhoud

  • Tijdens seizoen banen sproeien, onderhouden, schoon en bladvrij houden. Buiten seizoen voorjaarsbeurt en winterbeurt.

Keuken en bardienst

  • Begeleiden/ondersteunen bardienst en keukenbezetting en inkoop + administratie.

Paviljoen

  • Schoonhouden en onderhoud paviljoen

Parkonderhoud

  • Onderhoud bestrating, hekwerken, beplanting, terras en paden, reclamedoeken/borden, afhangzuil, storingen en reparaties.

Ondersteuning/coördinatie feesten, open toernooi en clubtoernooien.

Voor al deze taken is er regelmatig hulp van een aantal (vaste) vrijwilligers.

X